Repere Cronologice

Anul 1850 – S-a născut Arthur Reuel Tolkien.

Anul 1870 – S-a născut Mabel Suffield.

Anul 1891 – Cunoscându-se în Africa de Sud, Arthur şi Mabel decid să-şi unească vieţile. În data de 16 aprilie are loc căsătoria lor în Catedrala anglicană din Bloemfontein.

Anul 1892 – Se naşte John Ronald Reuel Tolkien, la data de 3 ianuarie. În 31 ianuarie primeşte botezul anglican în aceeaşi catedrală unde s-au căsătorit părinţii săi, în Bloemfontein.

Anul 1894 – Se naşte, la 17 februarie, Hilary Arthur Reuel Tolkien, fratele lui J. R. R. Acest eveniment grăbeşte întoarcerea familiei în Anglia.

Anul 1895 – În luna aprilie Mabel Tolkien şi cei doi copii se reîntorc la Birmingham. Tatăl, Arthur, funcţionar în domeniul bancar, îşi amână întoarcerea pentru o scurtă perioadă, cu scopul de a-şi rotunji venitul necesar deschiderii unei afaceri proprii în Anglia.

Anul 1896 – Arthur Reuel Tolkien se îmbolnăveşte grav; după o suferinţă scurtă dar intensă, moare la Bloemfontein, în data de 15 februarie. Pentru a micşora cheltuielile familiei, Mabel şi cei doi copii se mută de la Birmingham într-un cătun din Sarehole. Persoană cu o educaţie aleasă, tânăra mamă îi învaţă pe copii limbile latină, franceză, germană, învăţându-i, de asemenea, să scrie, să deseneze şi să picteze.

Anul 1899 – J. R. R. încearcă să intre în rândurile elevilor de la „King Edwards School”. Este respins.

Anul 1900 – Mabel Tolkien împreună cu sora sa, May Incledon, sunt primite în Biserica Romano-Catolică, fapt cu profunde implicaţii asupra lui J. R. R., care va beneficia începând din acest an de o solidă educaţie catolică. Opoziţia celorlaţi membrii ai familiei este categorică, cele două surori pierzând orice sprijin din partea acestora. În luna septembrie micul John este admis la „King Edwards School”. Aici învaţă engleza medievală şi greaca veche.

Anul 1902 – Repudiată de familie datorită opţiunii sale catolice ferme, Mabel împreună cu copiii săi cunosc o perioadă de apăsătoare sărăcie. Schimbându-şi de mai multe ori domiciliul, în cele din urmă se stabilesc într-o casă situată alături de Oratoriul din Birmingham întemeiat de Cardinalul John Henry Newman. J. R. R. este mutat de la „King Edwards School” la şcoala de litere pusă sub patronajul Sfântului Filip Neri.

Anul 1903 – Pentru meritele sale şcolare J. R. R. primeşte o bursă care-i permite întoarcerea la şcoala regală.

Anul 1904 – Grav afectată de lipsurile şi suferinţele datorate sărăciei – preţul plătit pentru fidelitatea sa faţă de Biserica Romei – , Mabel Tolkien moare la vârsta de numai 34 de ani, în data de 14 noiembrie, după şase zile de comă diabetică. Rămaşi orfani, Ronald şi Hilary se mută la mătuşa Beatrice Suffield, intrând sub tutela părintelui iezuit Francis Xavier Morgan – preot paroh la Oratoriul din Birmingham, numit mai târziu de J. R. R. „al doilea tată”.

Anii 1906-1911 – În această perioadă Tolkien îşi îmbogăţeşte bagajul filologic, învăţând vechile limbi ale Nordului (islandeză, finlandeză, norvegiană etc.), gotica şi aprofundând engleza veche. Inspirat de aceste surse începe să inventeze limbi, în care scrie poezii numeroase.

Anul 1908 – J. R. R. Tolkien îşi începe studiile la Universitatea din Oxford.

Anul 1909 – Datorită relaţiei sale romantice cu Edith Bratt, – prietena sa din copilărie, cu care, în cele din urmă se va căsători -, J. R. R. pierde o bursă la Oxford.

Anul 1910 – Intervenind ferm, părintele Morgan decide amânarea căsătoriei lui John cu Edith până la împlinirea de către cel dintâi a vârstei de 21 de ani. J. R. R. obţine o bursă pentru a studia limbile clasice la Exeter College.

Anul 1911 – Sub conducerea profesorului Joseph Wright începe studii de filologie comparată, în acelaşi timp citind cu pasiune Kalevala, epopeea mitologică finlandeză.

Anul 1913 – Se transferă la secţia de engleză veche studiind cu insistenţă limbile nordice.

Anul 1914 – Marcată de influenţa lui John, Edith se converteşte la catolicism.

Anul 1915 – J. R. R. trece cu rezultate excelente examenele de absolvire, intrând totodată în rândurile armatei.

Anul 1916 – În 22 martie John Ronald Reuel Tolkien îşi uneşte viaţa cu cea a prietenei sale din copilărie, Edith Bratt. Pleacă pe front, însă din motive de sănătate se va reîntoarce în Anglia.

Anul 1917 – În convalescenţă îşi petrece timpul scriind o carte, The Book of Lost Tales (Cartea poveştilor pierdute), care, mai târziu, va primi un alt titlu: Silmarillion. Se naşte primul copil al soţilor Tolkien, John.

Anii 1919 – 1920 – J. R. R. colaborează la Oxford English Dictionary.

Anul 1920 – Se naşte Michael, al doilea copil al tinerei familii. Începe să scrie epistolele care vor alcătui The Father Christmas Letters (Scrisorile de Crăciun ale tatălui).

Anul 1921 – În acest an începe cariera didactică a lui J. R. R. Tolkien, ca profesor de Limbă Engleză la Universitatea din Leeds.

Anul 1924 – Se naşte Christopher, al treilea băiat al familiei Tolkien, care va continua opera tatălui finalizând şi publicând în 1977 opera mitologică Silmarillion.

Anul 1925 – Recunoscându-i-se valoarea, Tolkien este chemat la Oxford, unde va fi profesor de anglo-saxonă la Pembroke College timp de 24 de ani. Traduce şi publică, împreună cu E. V. Gordon, unul dintre basmele engleze care i-au influenţat simţitor opera: Sir Gawain and the Green Knight.

Anul 1926 – Îl întâlneşte pe Clive Staples Lewis, autorul Cronicilor din Narnia, de care îl va lega pentru tot restul vieţii o durabilă prietenie.

Anul 1929 – Vede lumina zilei ultimul vlăstar al soţilor Tolkien, Priscilla, unica lor fată.

Anul 1933 – Prins între obligaţiile academice şi cele familiare, John Ronald Reuel Tolkien găseşte timp să le spună copiilor săi poveşti. În acest an se pare că le povesteşte pentru prima dată peripeţiile unui personaj ce avea să devină unul dintre cei mai vestiţi eroi din literatura modernă: hobbitul Bilbo Baggins.

Anul 1936 – Încurajat de copii şi prieteni, J. R. R. finalizează primul său roman-poveste, The Hobbit or there and back again. Susţine, în faţa Academiei Britanice, o celebră conferinţă referitoare la unul dintre textele clasice ale literaturii engleze, Beowulf, conferinţă intitulată The Monster and the Critics.

Anul 1937 – Apare The Hobbit. Succesul poveştii întrece chiar şi cele mai optimiste aşteptări ale autorului.

Anii 1937 – 1948 – Stimulat de receptarea favorabilă a poveştii sale, J. R. R. construieşte cu migală o naraţiune amplă, desfăşurată într-un univers mitologic cunoscut sub numele de „Middle Earth” („Pământul de mijloc”). Este vorba de masivul său roman, The Lord of the Rings (Stăpânul inelelor). Mai multe fragmente ale epopeii au fost scrise pentru fiul său Christopher, înrolat în ultimii ani ai celui de-al doilea război mondial în rândurile aviaţiei militare.

Anul 1945 – Devine „Merton Professor of English Language and Literature”, poziţie pe care o va deţine până la retragerea din Universitatea oxoniană, în 1959.

Anul 1950 – Tolkien negociază cu un editor londonez condiţiile publicării romanului Silmarillion, a cărui apariţie va avea loc abia peste… 27 de ani.

Anul 1954 – Vitregia condiţiilor datorate războiului împiedică apariţia epopeii The Lord of the Rings (Stăpânul inelelor). Abia la câţiva ani după încheierea marii conflagraţii, primele două volume, I. The Fellowship of the Ring (Frăţia inelului) şi II. The Two Towers (Cele două turnuri), văd lumina tiparului, inaugurând un nou gen literar: fantasy.

Anul 1955 – Apare ultimul volum al trilogiei The Lord of the Rings: The Return of the King (Întoarcerea Regelui).

Anii 1957 – 1959 – După un turneu la diferite universităţi americane (Marquette, Harvard etc.), J. R. R. Tolkien se retrage din activitatea didactică de la Oxford, spre a se dedica exclusiv literaturii.

Anul 1960 – Este cooptat colaborator pentru traducerea Bibliei de la Ierusalim.

Anul 1962 – Publică The Adventures of Tom Bombadil (Aventurile lui Tom Bombadil).

Anul 1964 – Două texte mai vechi – Leaf by Niggle şi On Fairy Stories – sunt editate într-o singură ediţie, sub titlul Tree and Leaf.

Anul 1965 – În U. S. A. apare ediţia populară a Stăpânului inelelor.

Anul 1968 – Întreaga familie Tolkien se mută lângă Bournemouth.

Anul 1970 – Din acest an Oxford English Dictionary cuprinde între paginile sale un articol dedicat celui mai îndrăgit personaj tolkienian: „the hobbit”.

Anul 1971 – În data de 29 noiembrie încetează din viaţa soţia scriitorului, Edith, în vârstă de 82 de ani.

Anul 1972 – J. R. R. se reîntoarce la Oxford unde îşi va trăi ultimul an al vieţii. Primeşte din partea Reginei Angliei titlul de „Commander of British Empire”.

Anul 1973 – În vârstă de 81 de ani, John Ronald Reuel Tolkien trece la cele veşnice în data de 2 septembrie., într-un spital particular din Bournemouth.

Anul 1977 – După studii şi cercetări laborioase, Christopher Tolkien editează postum opera Silmarillion, încununare a întregii creaţii semnate de tatăl său.

Anii 1983 – 1996 – Acelaşi neobosit Christopher Tolkien inaugurează publicarea unei opere monumentale, The History of Middle Earth, unde este prezentată, pe baza tuturor manuscriselor şi surselor rămase de la J. R. R., geneza mitologiei creştine create de acesta. În anul 1996 a apărut cel de-al XII-lea volum al lucrării, oferind cercetătorilor un material inepuizabil de studiu.

(Cronologia a fost extrasă din monografia lui Robert Lazu Kmita, Lumea lui J.R.R. Tolkien, Editura Galaxia Gutenberg, 2012, pp. 11-18)