Cel mai faimos erou din Middle-Earth: Beren

BEREN [BE-ren] (nold. „om de încredere”, „slujitor credincios”; cuvînt derivat de la rădăcina elfică bor-, „a rezista”, „a fi statornic”, „a îndura”) Nume alternative (şi supranume): Camlost [KAM-lost] (sind. „Mînă goală”: cam, „mînă” + lost, „gol”)  –  Ciungul / One-hand – Erchamion [er-ChA-mi-on] (sind. „Ciungul”; adjectiv substantivat provenit din elementele: er, „unul/una”, „singur(ă)” + cam, „mînă”) […]

Read more