Tom Bombadil

BOMBADIL [BOM-b’-dil], TOM   Nume alternative: Forn [FORN] sau [FOrN] („străvechi”, „de demult”; apelativ folosit de pitici, dar provenit din limba oamenilor din Middle-earth; inspirat de eposul scandinav) Iarwain ben-adar [iAR-uain ben A-dar] (eld. „foarte-foarte bătrîn, ce-nu-are-tată”) Orald [O-rald] (numele personajului în limba Oamenilor de la Miazănoapte) În opera lui J.R.R.Tolkien, Tom Bombadil reprezintă misterul prin […]

Read more

J.R.R. Tolkien, maestrul Fäeriei

Absenţa unei critici dinamice, capabilă să abordeze fără inhibiţii literatura fantasy, a contribuit la lipsa unei receptări adecvate a operelor lui J.R.R. Tolkien în România. Pe de altă parte, o asemenea lipsă poate fi semnul concret al „elitismului” culturii autohtone, condamnată să discute doar acele opere considerate „canonice”. Deşi putem citi articole care fie se […]

Read more

Isildur

[i-SIL-dur] (qn. „Prietenul Lunii”/„Devotat Lunii”: isil, „Lună”, termen derivat de la sil, strălucire”, „argint” + -(n)dur, „prieten”, „devotat”) Isildur este cunoscut ca fiind cel care i-a taiat lui Sauron degetul pe care se afla Inelul Suprem. Isildur era unul dintre regii Gondorului la vremea aceea, împreună cu fratele său, Anárion („Fiul mai mare al lui […]

Read more

Frodo

FRODO BAGGINS [BE-ghinz, FRĂu-dău] (Frodo, forma anglicizată a numelui vechi germanic Fróda, relaţionat cu OE fród, „experimentat”, „trecut prin multe”; patronimicul Baggins are, fără îndoială, legătură cu toponimul Bag End/Fundătura, şi provine de la cuvîntul bag, „sac” sau „pungă”) Hobbit cunoscut şi ca Purtătorul Inelului/the Ring-bearer. Numele provine din engleza veche, unde „fród” desemnează un […]

Read more

Middle-Earth

PĂMÎNTUL DE MIJLOC / MIDDLE-EARTH Putînd fi tradus şi „Tărîmul de Mijloc”, Pămîntul de Mijloc este locul de desfăşurare al întîmplărilor din Hobbitul şi Stăpînul Inelelor şi, parţial, al celor din Silmarillion şi al celorlalte opere publicate postume ale lui J.R.R. Tolkien, imaginat în principal sub influenţa mitologiilor nordice (finlandeză şi germanică). Numele de Middle-Earth […]

Read more

Rivendell

VÎLCEAUA DESPICATĂ / RIVENDELL Nume alternative: Imladris [im-LA-dris] (sind. „Vale îngustă şi foarte adîncă”: v. quen. şi nold. am-, „sus” + lad, „vale”, „şes”; imlad, „vale îngustă cu pereţi prăpăstioşi” [v. Sil.D] + v. nold. rhis, „rîpă”, de la răd. elfică kir(is), „a tăia”, „a despica”) Ultima Casă Primitoare sau Ultima Casă Îmbietoare / the […]

Read more

Aragorn

ARAGORN [A-ra-gorn] (nume derivat de la qn. ar(a), „distins”, „nobil”, „regal”) Nume alternative: Elessar [e-LE-sar] (sind. êl, „stea” sau eledh, „elf” + sar(n), „piatră”) Estel [ES-tel] (sind. estel, „speranţă”) Pas Mare / Strider Telcontar [tel-KON-tar] (qn. „Părintele Pas/Picior (Mare)”: telko, „picior” + ontaro, „părinte”; „strămoş”) Thorongil [tho-RON-ghil] (sind. „Vulturul cu stea”: thoron, „vultur” + gil, […]

Read more